Κατερίνα Γερονικολού
Κατερίνα Γερονικολού

Συνέντευξη Κατερίνα Γερονικολού για το {Vesper} Fashion & Art Magazine - issue 7

Κατερίνα Γερονικολού
Κατερίνα Γερονικολού

Συνέντευξη Κατερίνα Γερονικολού για το {Vesper} Fashion & Art Magazine - issue 7

Κατερίνα Γερονικολού
Κατερίνα Γερονικολού

Συνέντευξη Κατερίνα Γερονικολού για το {Vesper} Fashion & Art Magazine - issue 7

Κατερίνα Γερονικολού
Κατερίνα Γερονικολού

Συνέντευξη Κατερίνα Γερονικολού για το {Vesper} Fashion & Art Magazine - issue 7

Κατερίνα Γερονικολού
Κατερίνα Γερονικολού

Συνέντευξη Κατερίνα Γερονικολού για το {Vesper} Fashion & Art Magazine - issue 7

Ιωάννα Ασημακοπούλου
Ιωάννα Ασημακοπούλου

Συνέντευξη Ιώαννα Ασημακοπούλου για το {Vesper} Fashion & Art Magazine - issue 5

Ιωάννα Ασημακοπούλου
Ιωάννα Ασημακοπούλου

Συνέντευξη Ιώαννα Ασημακοπούλου για το {Vesper} Fashion & Art Magazine - issue 5

Ιωάννα Ασημακοπούλου
Ιωάννα Ασημακοπούλου

Συνέντευξη Ιώαννα Ασημακοπούλου για το {Vesper} Fashion & Art Magazine - issue 5

/portrait